Za tęczowym mostem.

Żegnaj nasz mały Wielki Przyjacielu.