ITAKA Pro Amare – new Polish Champion

ITAKA Pro Amare having been champions of Ukraine and Moldavia, today officially got its third most important championship – Polish.
I’m very proud.
ITAKA Pro Amare mając już championaty Ukrainy i Mołdawii, dzisiaj oficjalnie dostała swój trzeci, najważniejszy championat – Polski.
Jestem bardzo dumny.