FASCINATION Pro Amare nowym Interchampionem

Long, long time nothing happened in our kennel, and now every week a nice message. We just got another interchampionship. This is the eighth. She got it FASCINATION Pro Amare.
Długo, długo nic się nie działo w naszej hodowli,a teraz co tydzień miłe wiadomości. Właśnie dostaliśmy kolejny interchampionat. To już ósmy. Dostała go FASCINATION Pro Amare.