New chapionship – FASINATION Pro Amare

FASCINATION Pro Amare is a little bitch (2.1 kg), but it’s hard to beat her on the first place, because judges prefer over the standard dogs, so after 3.5 or more kilograms and they mostly victorious. The more I satisfactions that in Macedonia has won 2nd place in the BIS, and also won there two CAC, and became Champion of Macedonia. Emotikon heart Emotikon heart Emotikon heart
FASCINATION Pro Amare jest małą suczką (2.1) kg, ale trudno się z nią przebić na I lokatę, bo sędziowie wolą ponad standardowe psy, takie po 3,5 i więcej kg i one najczęściej zwyciężają. Tym większą mam satysfakcje, że w Macedonii zdobyła 2 lokatę na BISie, a zdobyła też tam 2 CACe i tym samym została Championem Macedonii. Emotikon heart Emotikon heartEmotikon heart